Sommerskole antallet gjennværende plasser

15 stk.

6 stk.

5 stk.

4 stk.

17 stk.

15 stk.

5 stk.

4 stk.

6 stk.

17 stk.