Klassisk Ballett for Talenter (kr. 1850 hvis andre kurs)