Sommerskole antallet gjennværende plasser

13 stk.

0 stk.

4 stk.

1 stk.

10 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

14 stk.